Začíná první léto, které prověří naši nově nainstalovanou fotovoltaiku. Naše následné zkušenosti budou podkladem pro rozhodnutí, zda přistoupit k instalaci solárních panelů také v některých dalších firmách skupiny BR Group.
„Pro investice do solární elektrárny v naší společnosti jsme se rozhodli ve snaze uspořit náklady na elektřinu, optimalizovat zajištění elektrické energie, a také zajistit alespoň část dodávek z obnovitelných zdrojů, abychom postupně naplnili naši vizi udržitelného podnikání,“ uvedl výkonný ředitel IPG Plastů Jiří Pořický.
Fotovoltaické panely dodavatelská společnost Fotovoltaické konstrukce z Ostravy instalovala na střechy dvou výrobních a dvou skladovacích hal. Realizace od studie po instalaci trvala patnáct měsíců. Nejnáročnější byla přípravná fáze, zejména zpracování statických posudků na střechy budov. Nová fotovoltaika je ve zkušebním provozu od ledna 2024. Celkové náklady na projekt byly 14 milionů korun, z toho 4,23 milionu korun pokryla evropská dotace poskytnutá prostřednictvím Národního plánu obnovy. Nová fotovoltaická elektrárna by měla pokrývat v průměru 6 až 7 procent spotřeby energie firmy, ani v letních měsících se nepředpokládá nadprodukce, elektrická energie vyprodukovaná solárními panely bude proto sloužit pouze pro vlastní potřeby. Roční spotřeba energie v našem závodě s energeticky náročnými vstřikovacími lisy na tepelné zpracování plastů se pohybuje kolem 6 000 MWh, je to tudíž významná nákladové položka výroby plastových komponentů.
„Dosavadní pětiměsíční provoz ukazuje, že plánovaný výkon se naplní. Při tomto objemu produkce, a také díky dotační podpoře můžeme při současných cenách energie očekávat návratnost investice do šesti až osmi let,“ doplnil Jiří Pořický.

Fotovoltaická elektrárna